وفاداری به برند

وفاداری به برند ؛ مبنای وفاداری به برند می تواند به صورت یک عادت مشاهده گردد و یا به علت هزینه های تغییر برند مخاطب حاضر به تغییر نمی باشد.

وفاداری به برند یا بی وفایی به برند، رفتاری است که هر مشتری از نام و نشان تجاری و یا آن را به شکلی در رفتار تجربه می کنیم. به عنوان مثال اگر ما از یک برند خودرویی مثال بنز یا هیوندا خاص استفاده می کنیم و همواره هم، پیشنهاد ما به دیگران به برند آن شرکت است، وفادار هستیم. اگر تعداد زیادی از مشتریان آن شرکت، مانند ما رفتار کنند، می توان مطئئن بود که آن شرکت یا آن برند،‌ نمره خوبی در وفاداری به برند کسب می نماید.

یکی از سرمایه های هر شرکت و یا کسب و کاری، مشتریان وفادار به آن شرکت نسبت به خدمات و محصولات آن می باشد. رقبای هر صنعت ممکن است از محصول و یا نحوه ارائه خدمات کپی برداری کنند. ولی تغییر در رفتار مصرف کننده در راستای تغییر برند مصرفی مخاطب بسیار دشوار است. مبنای وفاداری به برند می تواند به صورت یک عادت مشاهده گردد و یا به علت هزینه های تغییر برند مخاطب حاضر به تغییر نمی باشد.

وفاداری به برند دارای مزایای رقابتی باید باشد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کاهش هزینه های تبلیغاتی
  • وفاداری به برند فرصت واکنش به حرکت های رقبا و توسعه محصول و برند را ایجاد می کند
  • وفاداری به برند اهرم تجاری برند برای اشغال فضای بیشتری از قفسه های فروشگاه هاست
  • وفاداری به برند کنونی مانعی برای ورود رقباست
  • تعداد بالای مشتریان وفادار و راضی، تصویر مناسبی از برند ایجاد می نماید

روش ارزیابی وفاداری به برند در پارک بازاریابی ایران:

وفاداری به برند از شاخص های متفاوتی تشکیل می شود. پژوهشگران پارک بازاریابی ایران جهت اندازه گیری و ارزیابی وفاداری به برند از روش های پیمایشی (پرسشنامه ای) و همچنین گروه کانون استفاده می کنند.

 وفاداری به برند

نمونه سوالات :

  • اگر قیمت محصولات شرکت  Xبا سایر برندها برابر باشد، آیا ترجیح می دهید محصولات شرکت X را بخرید؟
  • آیا استفاده از این برند را به دوستان خود نیز پیشنهاد می کنید؟
  • آیا از خرید محصولات متفاوت با برند X استقبال می‌کنید؟

همچنین در پارک بازاریابی ایران به منظور ارتقای وفاداری به یک برند برنامه های مدونی تدوین شده است که تا کنون در شرکت های تولیدی و خدماتی اجرایی شده است.