تداعی برند Brand Associations چیست و چگونه ارزیابی شود؟

تداعی برند ؛ ارزش ویژه برند به میزان قابل توجهی از تداعی ذهنی که مخاطب در ذهن خود از برند ایجاد می کند. تداعی برند که عامل اصلی هویت برند نیز می باشد به عواملی که اطلاق می گردد که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در افکار مخاطب با برند مرتبط می باشد.

تداعی برند می تواند در گروه های مختلفی دسته بندی شود. دسته هایی مانند سبک زندگی، روش کاربری محصول، خصوصیات محصول، احساسات مخاطب.

Brand Association_thumb[4]

تداعی برند

تداعی برند مثل خود برند دارایی است که می توان آن را دلیلی برای تمایز شرکت خود نزد مخاطبین نامید. این ارزش یعنی تداعی برند می تواند بر احساسات در مورد یک محصول تأثیر بگذارد و عاملی برای گسترش برند باشد. برخی از تداعیات برند با اعطای اعتبار و اعتماد با یک برند بر تصمیم مخاطب تأثیر می گذارد و این تداعیات احساسات مثبت را تحریک می کند که آن نیز خود به برند انتقال می یابد.

روش اندازه گیری تداعی برند در پارک بازاریابی ایران:

اندازه گیری تداعی برند در ارزش ویژه برند بسیار مشکل و احتیاج به تخصص های خاص دارد زیرا مقیاس دقیقی برای اندازه گیری وجود ندارد و کارشناسان باید این فعالیت را با نظر خبرگان و انجام تحقیقات بازار مختصر برند انجام دهند.

تداعی برند برند به عنوان یک شاخص بازاریابی از تداعیات ذهنی و نگرش­ های عمیق مصرف کننده در مورد برند است. تداعی برند شامل فاکتور های ۴ گانه ارزش ادراک شده، هویت برند، تداعیات از محصول و تداعیات سازمان است. تداعی های ذهنی باید از قدرت، مطلوبیت و تمایز کافی در ذهن مشتریان برخوردار باشند.

در این خصوص پژوهشگران پارک بازاریابی ایران با تعدادی بیش از ۳۰ عضو هیئت علمی و دارای تجربیات علمی و عملی در صنعت های مختلف و همچنین تجارب بسیار موفق پارک در صنایع مادر و در رشته های مختلف توانسته با کمترین خطا شاخص های ارزیابی از قبیل تداعی برند را شناسایی و با وجود امکانات کافی بالقوه ارزیابی ها را با دقت بالا به پایان رساند.