توسعه برند

توسعه برند هنگامی در دستور کار شرکت ها قرار می گیرد که مدیران سازمان با استراتژی برندسازی مواجه می گردند و باید نکات متعددی را مد نظر قرار داده که شامل ایجاد سبد محصول و برند و همچنین تدوین سلسله مراتب برندها در سازمان و تشخیص سطوح برندهای موجود در سبد محصول شرکت در راستای مدیریت سبد محصول برند و در نهایت مشتریان و رقبا می باشد.

اما این سوال کماکان ذهن مدیران را درگیر خود نموده که چه هنگام باید این اقدام صورت پذیرد؟

توسعه برند چگونه ارزیابی گردد؟

آیا هر نوع محصول و برندی را می توان توسعه داد؟

توسعه برند چه استراتژی هایی دارد، چه کاربردی دارند و چگونه می توان به صورت یکپارچه و صحیح در سازمان جاری نمود؟

در نظر داشته باشید که یک برند قوی می تواند برای محصول جدید به سرعت اقبال ایجاد کند و در این بین بسیاری از هزینه های مربوط به تبلیغات و شناساندن محصول جدید، به لحاظ شناخته شده بودن برند اصلی صرفه جویی خواهد شد. علاوه بر تحریک تقاضا، ارزش انتقال یافته از برند اولیه به برند توسعه یافته، باعث می شود تا از هزینه های توسعه و معرفی یک برند جدید اجتناب گردد. اگرچه مزایای قابل توجهی در استراتژی های توسعه برند وجود دارد، با این حال این استراتژی ریسک تخریب تصویر برند (Brand Image) در نزد مشتریان را دارد. بسته به استراتژی بازاریابی در شرکت، استفاده از توسعه برند متفاوت است.

باید بدانید که استراتژی های توسعه برند متعدد هستند و هر کدام کاربرد مخصوص به خود را دارند. اما به طور کلی این سوالاتی است که می بایست مشاوران پارک بازاریابی ایران پاسخ قانع کننده ای برای آن ها داشته باشند. پاسخ سوالات در مورد توسعه برند ناشی از مدل بازاریابی و برندسازی FG360 درجه (مدل اختصاصی پارک بازاریابی ایران) می باشد که در سازمان قابل اجرا می باشد.

توسعه برند

توسعه برند