خدمات برند سازی

خدمات برند سازی دارای ابعاد و برداشت های مختلفی در جامعه مدیریت می باشد. از نامگذاری و طراحی لوگو تا تدوین استراتژی بازاریابی و تدوین برنامه های عملیاتی جهت ساخت برند در ذهن مشتریان.

تشریح برداشت اول از برند سازی:

آنچه در زبان انگلیسی از ساخت نام تجاری یا نامگذاری وجود دارد، Make Brand می باشد. اموری که در نامگذاری باید بررسی گردد؛

ابعاد روان شناسی

ابعاد زبان شناسی

ابعاد آوا شناسی

خاص یا عام و بسیاری جنبه های دیگر است و در نهایت نیز باید پس از استعلام از اداره ثبت علائم تجاری ، باید نظرسنجی کاملی در مورد اسم ها صورت پذیرد. در این نظرسنجی باید سطح آگاهی و آشنایی و همچنین میزان یادآوری بررسی گردد. این فرایند به صورت کامل در پارک بازاریابی ایران صورت می پذیرد.

تشریح برداشت دوم از برند سازی:

در زبان تخصصیی انگلیسی مدیریت واژه ای تحت عنوان Brand Book یا کتابچه برند وجود دارد. برندبوک به منظور تشریح استانداردهای هویت شرکت، دستورالعمل نشر و دستورالعمل های درج در رسانه های چاپی و الکترونیکی مربوط به یک برند تدوین می گردد.

تشریح برداشت سوم از برند سازی:

در زبان تخصصی انگلیسی مدیریت واژه ای تحت عنوان BRANDING وجود دارند. برندینگ به معنی جایگاه سازی برند در ذهن مشتریان و مخاطبان می باشد. بدین ترتیب که برنامه هایی در حوزه بازاریابی و فروش ، روابط عمومی و تبلیغات و همچنین امور مشتریان و خدمات پس از فروش باید صورت پذیرد تا مشتریان برندی درست و صحیح از محصول ، شرکت ، کارکنان و … برداشت نمایند.

خدمات برند سازی