بازسازی برند یا تغییر برند

بازسازی برند ؛ برندها نیز همانند دیگر عناصر در محیط، دارای هویت های متعددی می باشند و هر عنصری که دارای هویتی باشد، مطمئناً در طول زمان به یکنواختی گرایش پیدا خواهد نمود. در کشور ما بیشتر برندها در اثر گذشت زمان به جای آنکه رشد و توسعه یابند، از بین می روند و یا بسیار کمرنگ می گردند. به گونه ای که دیگر در محیط رقابتی نام و نشانی از آن ها پیدا نمی گردد. مشاوران و پژوهشگران پارک بازاریابی ایران با انجام تحقیقات میدانی و همچنین مطالعه چندین برند در کشور و مقایسه آن با محیط بین المللی که در شرکت های مالک برندهایی قوی در حوزه صنعت و خدمات توجهی به چهره قدیمی برند خود و همچنین دیگر اجزاء در برندسازی نداشته و در چهره قدیمی سازمانی و بعدی خود باقی می مانند و به مرور موقعیت خود را در بازار رقابتی از دست می دهند، پرداخته اند.

پارک بازاریابی ایران با تکیه بر سال ها تجربه اعضای هیئت علمی خود توانسته مدلی را طراحی و اجرا نماید تا برندها با انجام فرایندها و سازکارهای مشخص پویایی و سرزندگی را نه تنها به برند خود بلکه به سازمان خود باز گردانند.

بازسازی برند

شایان ذکر است سازو کار بازسازی برند باید نمود بیرونی نیز داشته باشد. بنابراین هنگامی که استراتژی سازمانی در حوزه های (مالی، منابع انسانی، بازاریابی و فروش) تغییری می یابد این تغییر برند در نماد یا همان لوگو و هویت بصری برند نیز متناسب با دیگر تغییرات به روز گردد. به عنوان مثال لوگوی کوکا کولا، بنز ، پپسی، بانک ملت و دیگر شرکت های تراز اول در برندسازی، از این تغییرات مستثنا نبوده اند. البته این تغییرات بدون انجام تحقیقات، تدوین برنامه استراتژیک برند که شامل؛ چشم انداز برند، مأموریت برند، ارزش های برند، وعده برند، شخصیت برند و … می گردد.

جایگاه یابی برند در گذشته و تعریف مجدد این جایگاه شاخصه های نوع محصول، تصویر از برند، ویژگی های محصولات، نقاط تمایز محصولات و مشتریان محصول همچنین معماری برند که متشکل از هویت ظاهری برند، هویت آوایی برند و هویت کلامی برند و کنترل مداوم و بازنگری ها بسیار خطرناک و دارای ریسک بالایی می باشد. و مدیریت در این مورد بسیار همه جانبه و پوششی باشد.

شما نیز می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازسازی برند با مشاوران پارک بازاریابی ایران تماس حاصل فرمایید.

بازسازی برند