کیفیت ادراک شده از برند

کیفیت ادراک شده از برند گونه ای تداعی ذهنی از برند می باشد که به سطحی بالاتر در ذهن مخاطب رسوخ پیدا کرده و به شرایط و نحوه ارائه دارائی های برند توجه نماید. دلیل آن را می توان قوه محرکه بودن عملکرد مالی نام برد ویا آن را اصلی ترین نیرو برای هر کسب و کاری تصور کرد. همچنین ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با دیگر وجوه برند دانست.

روش ارزیابی کیفیت ادراک شده از برند در پارک بازاریابی ایران:

کیفیت ادراک شده از برند به کمک ارائه محصول به شکل های مختلف به مشتری و جذب نظرات آن ها توسط پرسشنامه، گروه های کانون و دیگر اشکال جمع آوری اطلاعات می شود. در این راستا نیز پژوهشگران و تیم عملیاتی پارک بازاریابی ایران با توجه به نوع محصول و یا خدمت این فرایند را بر اساس تجربه و علم موجود در پارک بازاریابی و با روش های مستند ارائه می گردد.

نمونه سوالات :

تصور کنید دوام و طول عمر محصول شما چگونه محاسبه می شود؟

تصور شما در مورد رفع خواسته مشتریان تان چیست؟ آیا خواسته ها به درستی پاسخ داده می شوند؟

آیا تصور شما این است که خرید محصول، خواسته شما پاسخ داده می شود؟

آیا به اندازه ای که هزینه می کنید، از خرید محصول رضایت دارید؟