شعار برند

معمولاً شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی تلاش می کنند تا با انجام فرایندهای مشاوره ای و کارشناسانه و بهره گیری از نظرسنجی ها و تحقیقات بازار جهت معرفی ساده و مختصر سازمان خود به مخاطبان برند خود، شعار برند یا جمله ای کوتاه و یا صداهای به یاد ماندنی خلق، طراحی و در تمام محصولات و تبلیغات خود آن را درج و استفاده نمایند.

همچنین همگان بر این موضوع اشراف دارند که پیام و شعار برند به چه میزان می تواند حاوی پیام های مختلف اجتماعی، ارتباطی، و … باشد. و مطمئناً این چنین شعارهای برند هستند که تأثیر مستقیمی بر روی جذب مشتریان، اعتماد سازی و افزایش فروش داشته و نام تجاری ما را به یک برند تبدیل می نمایند.

در میان شرکت های ایرانی کمتر دیده می شود که یک برند، شعار برند یا عنوان تبلیغاتی شرکت بتواند در ذهن و فکر مخاطبان خود نفوذ نموده و جا خوش نماید. مشاوران بازاریابی پارک بازاریابی ایران اعتقاد دارند که علت این موضوع می تواند عدم وجود تخصص کافی مدیران شرکت ها در انتخاب و خلق شعارها باشد. اغلب این شعارها دلنشین نبوده و عدم وجود هارمونی و آهنگ در میان اجزاء و همچنین طولانی بودن شعارها، مصنوعی بودن و عدم سازگاری شعارهای برند باشد.

تعریف شعار برند و خدمات پارک بازاریابی ایران در این حوزه

شعار برند یک عبارت با قابلیت به خاطر سپاری و با قابلیت تشخیص ساده که در اکثر مواقع به همراه نام تجاری در فرایندهای بازاریابی کاربرد دارد. شعارهای برند یا نام و نشان تجاری کمک بسیار زیادی جهت به خاطر سپاری برند می نماید. و همچنین می تواند برانگیزاننده روحی و دیگر حواس انسانی باشد.

پارک بازاریابی ایران با همکاری ۳۰ نفر از اعضای هیئت علمی و همچنین در اختیار داشتن ۳۰۰۰ عضو باشگاه بازاریابان ایران، توانایی خلق ایده و ایده پردازی، نظرسنجی شعار برند و دیگر موارد مرتبط با خلق شعارهای تجاری را به شرکت های صنعتی و خدماتی از جمله فعالیت های خود قرار داده است.

شعار برند