تقویت برند

تقویت برند ها یکی از فعالیت های ضروری در واحد بازاریابی و فروش و مدیریت برند به شمار می آید.

محققان و پژوهشگران پارک بازاریابی ایران با انجام تحقیقات بازاریابی داخلی و مقایسه آن با سازمان ها و شرکت های رو به رشد و رشد یافته در کشورهای پیشرفته موفق به ارائه مدلی اجرایی به منظور تقویت برند ها گردیده اند. این مدل که شامل:

مراحل شناسایی، ایجاد هویت و معنا، ارائه روش های واکنشی و همچنین ایجاد مسیرهای تعامل و ساخت روابط می باشد.

اهداف تقویت برند عبارتند از:  

مرحله اول؛ آگاهی عمیق و وسیع

مرحله دوم؛ ایجاد و معرفی وجه تمایز و تشابه

مرحله سوم؛ ارائه سازکار اجرایی جهت اقدامات به هنگام

مرحله چهارم؛ ایجاد وفاداری

در تقویت برند عواملی همچون برتری ها، تصویر برند ، جایگاه ذهنی از برند، کارایی برند، احساس در خصوص برند، قضاوت ها در خصوص برند که ناشی از داستان سرایی می باشد و تکرار و تشدید ، بررسی می گردند. همه و همه ابزاری قدرتمند به منظور تأثیرگذاری در تقویت برند می باشند. این مدل بارها در شرکت های مختلف داخلی اجرا و نتایج آن قابل ارزیابی و مشاهده می باشد.

شما نیز می توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران پارک بازاریابی ایران تماس حاصل فرمایید.

 

تقویت برند Brand Reinforcement

چهار بعد یک برند قوی عبارتست از :  

۱٫ باید مشخصه و ویژگی بارزی را در اذهان زنده کند

۲٫ باید بتوانیم مشخصات برند را تجسم کنیم. درست مثل اینکه بخواهیم یک نفر را توصیف کنیم.

۳٫ یک یا دو منفعت کلیدی محصول را بیان کند. به طور مثال ابزارمهدی تداعی کننده ابزارآلات با کیفیت است. و برند کاله تداعی کننده طعم های جدید

۴٫ برند باید نشان دهنده ارزش های سازمانی هم باشد. به طور مثال آیا شرکت نوآور است یا مشتری مدار یا حساس به مسئولیت های اجتماعی و بالاخره نشان دهنده خصوصیات مصرف کنندگان و مشتریان خود نیز باشد.