بحران برند

بحران برند را به کمک مشاوران پارک بازاریابی ایران پشت سر بگذارید

در دنیای کنونی برندهای بسیاری در حال فعالیت می باشند که بحران های متعددی بر آن ها حاکم شده است. راه حل ها و فرایندهای واکنشی که صاحبان برند در هنگام بروز بحران برند اتخاذ می نمایند، در پیروزی و شکست آن ها بسیار حیاتی می باشد. بحران مربوط به برندها به دو دلیل عمده رخ می دهد.

دلیل اول؛ بحران هایی که به دلیل تصمیمات خارج از شرکت و حوزه مدیریت برند بر روی برند تأثیر می گذارد.

دلیل دوم؛ بحران هایی که به دلیل تصمیمات و واکنش های هیجانی مدیران و کارشناسان از درون شرکت بر روی برند تأثیر می گذارد.

 

علی رقم اینکه بحران برند برای برنـدها در کشور ما به عنوان یک موضوع روزمره مبدل شده است، با این حال مطالعات محدودی بر روی آن صورت پذیرفته است. مشاوران و پژوهشگران پارک بازاریابی ایران با توجه به مطالعات میدانی و علمی در خصوص رفتار مصرف کنندگان ایرانی، فرایندی را در مدل FG360 طراحی و کاربردی نموده اند که با استفاده از تقویت اجزاء مرتبط با برند می توانند یک به یک این اجزاء را از بحران حاصله خارج نمایند و در نهایت برندی مقتدرتر، با وفاداری بالاتر و تصویری فراگیرتر و … را به صاحبان برند بازگردانند.

این فرایند بارها و بارها در خصوص برند شرکت های ایرانی اجرا و نتایج آن در این شرکت مشهود می باشد. در صورت تمایل به آشنایی با این موارد به صفحه رزومه فعالیت های شرکت مراجعه نمایید و یا با مشاوران ارشد پارک بازاریابی ایران جهت بررسی بحران برند خود تماس حاصل فرمایید.

بحران برند