کمپین برند علمی و اجرایی

کمپین برند در فرایند برند سازی علمی ، یکپارچگی حرف اول را می زند. کمپین برند ، بسته ای از فعالیت های تبلیغاتی، روابط عمومی درون سازمانی، بازاریابی، فروش و … است که در راستای جذب مخاطبان یا بازارهای هدف ارائه می گردد.

همان طور که در پارک بازاریابی ایران تمامی فعالیت ها بر اساس یک مدل مشخص و برگرفته از مدل FG360 تدوین می گردد، کمپین برند نیز بر همین اصل استوار گردیده است.

تدوین کمپین برند به چند عامل وابسته می باشد که عبارتند از تبلیغات، فروش شخصی، روابط عمومی برند، ابزارهای الکترونیکی و بر اساس وب، ابزار نوین، بازاریابی مستقیم، اسپانسری، شرکت در رویدادها، خدمات قبل از فروش، خدمات هنگام فروش و خدمات پس از فروش، ترویج و سالاد فروش

طراحی کمپین علمی برند باید به صورت منسجم در بین تمامی واحدهای شرکت جاری و ساری گردد تا بتواند در نهایت برندی قدرتمند را به بازار هدف معرفی و باعث افزایش فروش در سازمان با ارزش بالاتر از حد معمول گردد.

مراحل ارائه مشاور برند و برندسازی که توسط مشاوران پارک بازاریابی ایران اجرا می گردد عبارتست از : مرحله اول مستندسازی واحدهای مختلف شرکت در خصوص برندسازی و همچنین فعالیت های مرتبط با برند با رویکرد فرمول های برند سازی مدل اختصاصی پارک بازاریابی ایران FG360 طی یک جلسه می باشد.

دومین مرحله در ارائه مشاور برند و برندسازی، شناسایی، تعدیل و تأیید اهداف و انتظاران مدیران برند شرکت ها در حوزه برندسازی در قالب مدل اجرایی و اختصاصی پارک بازاریابی ایران FG360 در جلسه دوم می باشد.

کمپین برند

پس از دو مرحله اساسی، مرحله سوم آغاز می گردد که شامل انجام اصلاحات لازم به خصوص چارچوب برند و برندسازی با نگرش جامعه ایران و هر منطقه در کشور می باشد.

در مرحله چهارم، مشاورین برندسازی پارک بازاریابی ایران انجام تحقیقات برند و همچنین جمع آوری اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی برند را صورت می دهند.

در مرحله پنجم مشاوران برند اقدام به تدوین استراتژی های برند در سازمان نموده که این برنامه فرموله شده توان روشن نمودن سه استراتژی اصلی را برای مدت یک تا پنج سال در خصوص برند دارا می باشد.

در مرحله ششم، برنامه استراتژیک برند تبدیل به برنامه عملیاتی و اجرایی شده و به تک تک واحدهای سازمان ابلاغ می گردد که این برنامه ها به صورت سه ماهه، ماهیانه، هفتگی زمانبندی شده و در اختیار مدیران و کارکنان هر واحد قرار می گیرد.

کمپین برند عملیاتی و یکپارچه در واقع در مرحله ششم است. بدین ترتیب که در بالا گفته شد، برنامه ای جامع که برای تک تک واحدها آماده می گردد را شامل می شود.