هویت برند

هویت برند یکی از وظایف اساسی مدیران بازاریابی و برند ایجاد مفهوم و معنی از برند در ذهن مصرف کننده از طریق ایجاد هویت برای برند است.

در سال های اخیر به منظور تعریف یک برند تأکید بر هویت برند به عنوان یک عنصر مهم و غیرقابل مشاهده بیشتر از همیشه و هر عنصر دیگر است. هویت برند عنصری است که قابل مشاهده نیست. اما دارای ریشه ای عمیق است. زمانی که مصرف کنندگان و مشتریان به کیفیت برند توجه زیادی داشته باشند، رقبا به آسانی می توانند ویژگی های محصول یا خدمت را کپی برداری و تقلید نمایند. ساخت و بافت یک هویت برند قوی جهت ایجاد ارزش ویژه برای برند بسیار تأثیر گذار خواهد بود.

تعریف هویت برند :

هویت برند عبارتست از معنا و مفهوم برند که توسط سازنده آن مطرح و در اختیار عموم قرار می گیرد.

ابعاد مهم هویت برند

برند به عنوان یک محصول، سازمان، یک شخص و یا سمبل است. هویت برند از شش وجه تشکیل گردیده

هویت برند

روش ایجاد هویت برند در پارک بازاریابی ایران:

پارک بازاریابی ایران در با تکیه بر توانایی اعضای هیئت علمی خود و همچنین رزومه تدوین چندین پروژه هویت سازی برند در سطح کشور، هر یک از عناصر هویت را به صورت کاملاً علمی و با تکیه بر تحقیقات بازار تدوین و سازمان را در مسیر صحیح برندسازی هدایت می نماید. تدوین استراتژی بازاریابی و برندینگ و همچنین برنامه  بازاریابی جهت تک تک واحدهای درگیر زنجیره ارزش در سازمان، از جمله فعالیت هایی است که مشاورین پارک بازاریابی ایران در شرکت ها جهت مدیریت هویت برند انجام می دهند.

روشن است هویت برند ی با این ویژگی ها، چارچوبی را برای یکپارچگی کلی برند فراهم می آورد که دوام، قدرت و همچنین فروش را تضمین می نماید.