مشاور برند

مشاور برند ؛ برند و برندسازی مهمترین اصل در فرایند طول عمر یک فعالیت اقتصادی و یا کسب و کار به شمار می آید. حضور یک برند قوی می تواند با بالا بردن توجه و همچین آگاهی مصرف کنندگان و مشتریان خود نسبت به یک کالا و یا خدمت، عامل رشد سهم بازار آن محصول در صنعت می گردد و همچنین با برانگیخته کردن حس وفاداری در مصرف کنندگان زمینه تکرار خرید را در آن ها فراهم می آورد.

بنابراین پارک بازاریابی ایران با درک اهمیت روزافزون این مسئله و همچین اعتقاد بر این موضوع که برند های معروف و متعالی نتیجه یک فرایند مدیریت بازاریابی قوی هستند، اقدام به راه اندازی دپارتمان مشاوره برند نموده و در یک فرایند از سال ۱۳۸۲ سعی در گردهم آوری اساتید مجرب داخلی و خارجی جهت طراحی و ایجاد مدلی به نام FG360 می نمایند که امروزه خود به یکی از منابع دانشگاهی و عملیاتی در خصوص برند سازی و برندینگ محسوب می گردد.

مدل FG360 به مشاورین برندسازی پارک بازاریابی ایران کمک می نماید تا بتوانند بر اساس یک فرایند سیستماتیک به ارائه مشاوره برند و برندسازی در شرکت های مختلف پرداخته و در نهایت مدیران شرکت ها به کمک آن برند خود را به بازار هدف معرفی نموده و فرایند فروش پایدار و همواری را ایجاد می نماید.

این فرایند شامل ساخت نام و نشان تجاری (ساخت برند)، توسعه برند و نام و نشان تجاری، ممیزی برند و ساختار برند می باشد. مشاورین برندسازی پارک بازاریابی ایران با استفاده از روش های آزموده شده در طی فرایندی از سال ۱۳۸۲ سعی در ارائه خدمات به مدیران شرکت ها و صنایع مختلف می نمایند.

مشاور برند

مراحل ارائه مشاور برند

مراحل ارائه مشاور برند و برندسازی که توسط مشاوران پارک بازاریابی ایران اجرا می گردد عبارتست از : مرحله اول مستندسازی واحدهای مختلف شرکت در خصوص برندسازی و همچنین فعالیت های مرتبط با برند با رویکرد فرمول های برند سازی مدل اختصاصی پارک بازاریابی ایران FG360 طی یک جلسه می باشد.

دومین مرحله در ارائه مشاور برند و برندسازی، شناسایی، تعدیل و تأیید اهداف و انتظاران مدیران برند شرکت ها در حوزه برندسازی در قالب مدل اجرایی و اختصاصی پارک بازاریابی ایران FG360 در جلسه دوم می باشد.

پس از دو مرحله اساسی، مرحله سوم آغاز می گردد که شامل انجام اصلاحات لازم به خصوص چارچوب برند و برندسازی با نگرش جامعه ایران و هر منطقه در کشور می باشد.

در مرحله چهارم، مشاورین برندسازی پارک بازاریابی ایران انجام تحقیقات برند و همچنین جمع آوری اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی برند را صورت می دهند.

در مرحله پنجم مشاوران برند اقدام به تدوین استراتژی های برند در سازمان نموده که این برنامه فرموله شده توان روشن نمودن سه استراتژی اصلی را برای مدت یک تا پنج سال در خصوص برند دارا می باشد.

در مرحله ششم، برنامه استراتژیک برند تبدیل به برنامه عملیاتی و اجرایی شده و به تک تک واحدهای سازمان ابلاغ می گردد که این برنامه ها به صورت سه ماهه، ماهیانه، هفتگی زمانبندی شده و در اختیار مدیران و کارکنان هر واحد قرار می گیرد.

مشاورین برند پارک بازاریابی ایران تا زمان اجرایی شدن همه برنامه ها در کنار مجریان فعالیت ها در شرکت خواهند بود و آموزش های لازم به خصوص اجرای برنامه ها ارائه می نمایند.