آموزش برند سازی

آموزش برند سازی بر اساس یک فرایند سیستماتیک از تکمیل فرم نیاز سنجی آموزشی آغاز می گردد.

آموزش برند سازی دارای کلیه دوره های آموزشی ویژه از قبیل دوره های پایه و دوره های جامع در پارک بازاریابی ایران با توجه به اهداف مدیران و نیازهایی که در شرکت و سازمان شناسایی شده اند برنامه ریزی گردیده و به مخاطبان ارائه می گردد.

تدوین سرفصل های آموزش برند سازی و برندینگ ، انتخاب و معرفی برترین اساتید داخلی و خارجی در حوزه برند سازی، انعطاف در مدت زمان دوره ها از جمله مواردی است که به وسیله اعضای هیئت علمی پارک بازاریابی ایران پیشنهاد می گردد و در نهایت پس از برگزاری دوره و انجام آزمون اثربخشی آموزش ها، شرکت کنندگان گواهینامه معتبر شرکت در دوره با امضا دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های معتبر و پارک بازاریابی ایران را دریافت می نماید.

همچنین آموزش های مربوط به اجرا و پیاده سازی صحیح برنامه ریزی های مدیریت برند توسط مشاورین پارک بازاریابی ایران به پرسنل و مدیران شرکت ها آموزش داده می شود.

شایان ذکر است که دوره های ویژه تنها بنا به درخواست شرکت ها و با توجه به یک نیاز ویژه طراحی و ارائه می گردد. مدیران گرامی می توانند اطلاعات تکمیلی در خصوص دوره ها و سرفصل های آموزشی را در سایت qmpschool.com مطالعه فرمایند.

آموزش بازاریابی و برند سازی ، تحقیقات بازاریابی و مشاور بازاریابی به صورت یکپارچه توسط مشاورین پارک بازاریابی ایران در شرکت ها بر اساس مدل بازاریابی و فروش سیستماتیک صورت می پذیرد.

آموزش برند سازی یکی از مهمترین مهارت های مدیران امروزی در فضای در حال تغییر می باشد. در دنیای ما آن قدر دانش و شرایط و فضا به سرعت تغییر می کند که امکان برای آموختن هر چیزی، زمان زیادی در نظر گرفت. این نوع از آموزش برندینگ را آموزش ساندویچی می گویند. یعنی سریع، زود، فشرده، ساده و به میزان نیاز.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر پیرامون آموزش برندینگ و برند سازی با شماره تلفن ۷۷۶۵۵۸۱۰ تماس حاصل نمایید.

آموزش برند سازی